Thông tin liên hệ

Thông tin đoàn

KHÁM PHÁ THIÊN ĐƯỜNG BIỂN ĐẢO KỲ THÚ VÀ HÀNH TRÌNH VỀ XỨ SỞ HOA VÀNG CỎ XANH

4 ngày 3 đêm
Lịch trình: HÀ NỘI - QUY NHƠN - HÀ NỘI

Quy Nhơn là một thành phố lớn ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Bình Định, Việt Nam. Trước khi thuộc về Việt Nam, Quy Nhơn từng là đất của người Champa nên xung quanh thành phố hiện vẫn tồn tại nhiều di tích Chăm.